ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

bicomplzen.cz

BICOM PLZEŇ

Aureola®

Aureola® S je hardware-software komplet určený k záznamu statických obrazů výbojkové záře vznikající v okolí objektů, když jsou umístěny v elektromagnetickém poli o vysoké intenzitě.

Aureola® S umožňuje zaznamenávat A-images (např. prsty) a následně zpracovat obrázky za účelem zjištění diagnostické informace o energetickém stavu soustav a orgánů. Pracuje v běžných podmínkách, při denním světle v reálném čase a pouze v kombinaci s počítačem (pomocí USB portu).

Princip technologie

Zkoumaný objekt (například prsty klienta) se umístí do speciální průhledné elektrody. Mezi objekt a elektrodu jsou posílány vysokofrekvenční impulsy vytvářené generátorem elektromagnetického pole. Za daných podmínek se mezi objektem a deskou vytváří v plynném médiu lavinový výboj. Na základě jeho vlastností jsou pak určeny i energetické vlastností zkoumaného objektu. Dále se záře plynu pomocí speciálního optického systému převede na video které následně zachytí a zpracuje software.

Z parametrů, které software vyhodnotí, jsme schopni zjistit řadu vlastností elektromagnetického pole a vyvodit některé závěry o elektromganetických vlastnostech objektu.

Aureola® S – hardwarovo-softwarový komplet určený k záznamu statických obrazů výbojkové záře vznikající v okolí objektů, když jsou umístěny v elektromagnetickém poli o vysoké intenzitě.

Aureola® S – umožňuje zaznamenávat A-images (prsty na rukou člověka) a následně zpracovat obrázky za účelem zjištění diagnostické informace o energetickém stavu soustav a orgánů.

Aureola® S – pracuje v běžných podmínkách, při denním světle v reálném čase a pouze v kombinaci s počítačem (pomocí USB portu). Snímky A-images a správu režimů práce zajišťuje software.

Aureola® S požaduje:

Aureola® S umožňuje:

Porovnání velikosti a směru na obrázku